Regulament arghezi 2022
festival-arghezi

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE GORJ

Sub patronajul

Consiliului Județean Gorj

în parteneriat cu Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”

Consiliul locale și Primaria Târgu-Cărbunești 

Biblioteca Județeană ”Christian Tell”

În colaborare cu

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA și INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

Ajuns la cea de-a 43-a edițe, Festivalul omagiaza pe cel care ramâne unul dintre cei mai mari scriitori pe care i-a dat literatura româna de-a lungul timpului si îsi propune sa contribuie la stimularea pe criterii valorice a scrisului românesc contemporan, precum și la cunoasterea si promovarea operei argheziene, în tara si peste hotare. Festivalul, închinat împlinirii a 55 de ani de la intrarea în eternitate a Poetului de obârșie gorjenească, se adreseaza creatorilor de literatura si exegetilor în arghezologie din tara, precum si vorbitorilor de limba româna din comunitatile de peste granite, cu preocupari în domeniu.

SECTIUNI si PREMII

I. OPERA OMNIA. Premiile Naționale,,Tudor Arghezi” (unul poezie si unul critica/ istorie literara), în suma de 5000 lei fiecare, vor fi acordate de Uniunea Scriitorilor din România unor personalitati ale literaturii romane contemporane, iar Consiliul Local si Primaria Tg-Carbunesti le va atribui titlul de CETATEAN DE ONOARE al orasului.

II. OPERA OMNIA SCRIITORI STRăINI. Premiile, două, în valoare de 2.000 lei fiecare, vor fi acordate de Consiliul Județean prin CJCPCT Gorj unor scriitori de anvergură din spațiul cultural european.

III. OPERA PRIMA. Premiul volum de debut în poezie, în valoare de 1000 lei este acordat de CJCPCT Gorj unor poeți debutanți. În vederea atribuirii acestui premiu, se vor cere propuneri de nominalizare unor edituri de prestigiu cu preocupari constante în promovarea pe criterii valorice a volumelor de debut tiparite în perioada mai 2022 – mai 2023. * Se vor transmite minim 3 volume tipărite.

IV. CUVINTE POTRIVITE. Volum de poezie în manuscris. Secțiune deschisă autorilor români nedebutati, având vârsta maxima de 47 ani. Manuscrisele nu trebuie sa depaseasca 100 pagini. Se atribuie un singur premiu, în valoare de 1000 lei și este acordat de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj. * Se vor transmite minim 3 exemplare.

V. BILETE DE PAPAGAL. Grupaj de poezie. Se vor acorda 3 premii și o mențiune, după cum urmează: Premiul I, în valoare de 700 lei, acordat de CJCPCT Gorj Premiul al II-lea, în valoare de 600 lei, acordat de Consiliul local Tg-Cărbunești Premiul al III-lea, în valoare de 500 lei, acordat de Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi” Tg-Cărbunești Mențiune (una), In valoare de 400 lei, acordată de Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului. Concurenții vor participa cu un grupaj de minim 10 poezii, în trei exemplare. Pentru secțiunile III, IV și V, Juriul are dreptul de redistribuire a premiilor. Câștigătorii ultimelor 3 ediții nu pot participa la concurs de cât în cadrul unei alte secțiuni decât aceea pentru care au fost premiați anterior.

VI. ARGHEZOLOGIE. Secțiunea se adresează scriitorilor români pentru exegeze care au obiect de studiu viața și opera lui Tudor Arghezi (studii publicate sau în manuscris). Premiul în valoare de 1000 de lei este acordat de CJCPCT Gorj.

VII. PROMOVAREA OPEREI ARGHEZIENE și a FESTIVALULUI. Secțiunea este deschisă participanților din țară și străinătate cu merite deosebite în creșterea vizibilității evenimentului, precum și în promovarea, traducerea, ilustrarea grafică ori publicarea de exegeze despre poetul omagiat.

Se vor acorda următoarele premii: - pentru promovarea Festivalului în media culturală locală și națională. : * 6 premii a câte 600 lei Premiile vor fi acordate de Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”; * 7 premii a câte 600 lei fiecare acordate de CJCPCT Gorj * 6 premii a câte 1.000 lei fiecare - pentru promovarea operei arheziene peste hotare: * 3 premii a câte 1.000 lei fiecare acordate de CJCPCT Gorj * 3 premii a câte 1.000 lei fiecare acordate de Primăria și Consiliul local Tg-Cărbunești.

VIII. SECŢIUNEA PREMIUL OPERA OMNIA atribuit unui scriitor de orgine gorjenească, în suma de 1000 lei, acordat de CJCPCT Gorj.

ALTE PRECIZARI: 1. Lucrările pentru sectiunile Cuvinte potrivite și Bilete de papagal , precum și cele pentru sectiunile Opera prima si Arghezologie vor fi transmise până la data de 15 mai 2023 (data poștei) pe adresa: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj, 210135 Târgu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 15, judetul Gorj, cod postal: 210135, cu mentiunea “Pentru Festivalul «Tudor Arghezi»”. Se vor respecta cerințele obișnuite pentru secțiunile Volum în manuscris și Grupaj de poezie: lucrările vor fi transmise în plic mare, fără numele și datele de contact ale concurentului, având doar specificația secțiunii la care concurează. Datele de mai sus vor fi menționate într-un plic mic sigilat, care va fi introdus în plicul cel mare. La secțiunea Grupaj de poezie, lucrările pot fi trimise și on line pe adresa: cultura@traditiigorj.ro În această variantă, având în vedere că secretul corespondenței nu mai poate fi păstrat, concurenții sunt rugați să accepte ca numele și datele de contact să fie menționate în clar în același e-mail, exprimându-și pentru aceasta acordul în scris la finalul grupajului transmis. 2. Juriul, alcătuit din scriitori de anvergură națională, va începe lecturarea în 18 mai 2022, urmând ca în cursul zilei de 19 mai a.c. sa fie anunțați laureații sectiunilor. Anterior datei de 18 mai, un Juriu local, alcătuit exclusiv din membri ai Uniunii Scriitorilor, va face preselecția lucrărilor. Președinții Juriului Național: Mircea Mihăieș și Ioan Moldovan. Președinte de onoare: Nicolae Manolescu, președinte al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Academiei Române. 3. Laureatii vor transmite copie dupa cartea de identitate precum si un extras de cont necesare operatiunilor de virare a sumei constituite ca premiu. 4. Organizatorii vor transmite laureatilor Diploma care va certifica performanta obtinuta la aceasta editie a Festivalului si îsi va rezerva dreptul de a publica in revistele propri unele lucrari prezentate în concurs, fara sa acorde drepturi de autor. Lucrarile participante intra în arhiva Festivalului.  5. CJCPCT Gorj asigură cheltuielile de cazare pentru juriu și invitați, precum și decontul de transport până la Tg-Jiu și retur. Pentru invitații străini se va deconta doar transportul pe teritoriul României. Informatii suplimentare la telefon/fax: – 0253/213.710 (Centrul Jud. pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale). Persoane de contact: Dan Adrian Popescu – 0747/921.374, danadrianpopescu@gmail.com, e-mail: cultura@traditiigorj.ro; Daniela Petrtuța Gapșea - 0762/701. 136