Meșteri Populari

MEŞTERI ŞI MEŞTEŞUGURI IN GORJ

I. SCULPTURA PIATRA

Almăjanu Dumitru – Săcelu, Poenaru Gabriel Marius – Novaci.

II. ŢESĂTURI

1. Ciobanu Angela – Săcelu 2. Gorlă Ioana - - Săcelu 3. Ciuică Elena - - Săcelu 4. Cimpoieru Milica - Bălceşti 5. Buică Trandafira - Crasna (săculeţi, desagi) 6. Drăghescu Smaranda - Tismana/ Sohodol 7. Momea Maria - Tismana 8. Sarcina Carmen - Cloşani 9. Bubulete Anica - Pocruia . 10. Drăghescu Claudia - Tismana/ Sohodol 11. Tiştere Filomela - Tismana   12. Probaje Margareta - Gornoviţa/ Tismana 13. Paraschiv Floarea - Gornoviţa/ Tismana 14. Sulea Ana - Vâlcele/ Tismana 15. Boghici Elisabeta - Cătunele 16. Cruceru Elisaveta - Negomir 17. Braia Victoria - Bolboşi 18. Pârţaiche Elena - Mătăsari 19. Băca Floarea - Mătăsari 20. Uzuru Ana - Slivileşti 21. Preoteasa Constanţa - Turceni 22. Drăgoi Elena - Stoina 23. Văleanu Elena - Stejari 24. Sabina Zamfir - Dănciuleşti 25.PopescuViorica-Vladimir 26. Pârvu Elisaveta - Vladimir 27. Hărăboiu Polina - Tg—Cărbuneşti 28. Sandu Maria - Tg—Cărbuneşti 29. Gheorghe Valentina - Bălăneşti 30. Bitan Maria - Urecheşti 31. Niţu Maria - Vălari 32. Paulina Sarcină - Tismana 33. Mihaela Văcariu - Tismana 34. Maria Tan tan - Tismana 35. Tudorache Maria - Novaci 36. Olaru Elena - Albeni 37. Cotoi Elena - Arcani 38. Coiculescu loana - Arcani 39. Petcu Angelica - Arcani 40. Popescu Eleonora - Arcani 41. Berca Maria - Arcani ­ 42. Flondor Maria - Baia de Fier 43. Andriţa Gh. - Bărbăteşti (păr capră) 44. Iordache Janeta - Bărbăteşti 45. Cojocaru Teodora - Bărbăteşti 46. Cioroianu Ana - Bărbăteşti 47. Gheban Ioana - Bărbăteşti 48. Sâiu Nicoliţa - Bărbăteşti 49. Sârboiu Elisabeta - Bărbăteşti 50. Udrea Ana - Bălceşti 51. Pănoiu Maria - Bălceşti 52. Cimpoieru Aurica - Bălceşti 53. Chiriac Nicoleta - Bălceşti 54. Luţă Aurica - Bălceşti 55. Bocşeru Maria - Bălceşti 56. Bocşeru Viorica - Bălceşti 57. Gheorghe Valentina - Tg-Jiu 58. Mutulescu Elena - Câlnic 59. Buşoi Ştefania - Câlnic 60. Ciucă Elena - Muşeteşti 61. Tudorescu Ileana - Peştişani 62. Piţigoi Geta - Peştişani 63. Ciulei Aurelia - Peştişani 64. Dinoiu Mioara - Polovragi 65. Apostol Maria - Runcu 66. Lazăr Maria - Runcu 67. Popescu Elena - Teleşti

III. SCULPTURĂ LEMN

1. Dragomir Cosmin - Crasna 2. Curcă Dorel - Bălceşti 3. Lupu C-tin - Polovragi 4. Grigorescu Nicolae - Polovragi 5. Băteanu Roxana - Tismana/ Vâlcele 6. Picioruşi Cornelia - Cătunele 7. Coancă Aristide - Negomir 8. Negomireanu Dorin - Drăgouişti 9. Şorop Gh. - Bălăneşti 10. Gheorghe Vasile - Bălăneşti 11. B ăl lean u Roxana - Tismana 12. Titel Zamfira - Novaci 13. Gabriel Marius Poenaru - Novaci 14. Dăianu Gh.- Novaci 15. Ion Popescu - Bumbeşti-Jiu 16. Gută Nicolae- Bumbeşti-Jiu 17. Curcă Minei - Bălceşti 18. Burlica Marius - Bumbeşti-Jiu 19. Ciolacu Pompiliu - Tg-Jiu (şi os) 20. Condei Gh. - Bumbeşti-Piţic 21. Murgulescu C-tin - Bumbeşti-Piţic 22. Puiu Mircea - Crasna 23. Găină Alexandru - Crasna 24. Rotam Nicolae - Crasna 25. Bosoncea Cristinel - Crasna     26. Crăciun Irinel - Negomir 27. Cocolea Ion - Leleşti 28.PopeangăV.Ion - Leleşti 29. Văideanu Nicolae - Peştişani 30. Glăvan Cristian - Peştişani 31. Lupu C-tin - Polovragi    32. Nădrag Nicolae - Runcu 33. Eftenoiu Ion - Stăneşti 34. Dinu Ştefan - Stoina 35. Cioveie Gh. - Turburea   36. Brânduşa C-tin - Ţânţăreni

IV. CIOPLITORI LEMN

1. Nistorescu C-tin - Muşeteşti 2. Rotam Nicolae - Crasna 3. Bleoanţă Gh. - Baia de Fier (lăzi de zestre, lăzi cereale) 4. Argintam Aurel - Closani 5. Băla Gh. - Tismana/ Sohodol 6. Paeaschivoiu - Seceleanu Petre - Licurici 7. Gorăcel Dorel - Albeni 8. Turcitu Iustin - Albeni 9. Goga Patra - Bustuchin 10. Bârsan Ion - Drăguţeşti 11. Pârvu Ştefan - Plopşora 12. Becheru Gh. - Runcu (hambare cereale) 13. VlăduţGrigore – Runcu

V. TÂMPLÂRIE

1. Mituţoiu Petre - Crasna 2. Meiche Nicolae - Bălceşti 3. Ciuică Gh. - Săcelu 4. Negomireanu Dorin - Drăgoteşti 5. Dinu Ştefan - Stoina 6. Crăciun Ion - Hurezani 7. Şeclamăn Ştefan - Dănciuleşti 8. Crăciun Decebal - Hurezani 9. Ivan Lucică - Bălceşti 10. Geană Aurel- Bălceşti 11. Scafoş Nicolae - Peştişani 12. Eftenoiu Ion - Stăneşti

VI. DOGĂRIE

1. Ciuică Gh. - Săcelu 2. Rotam Nicolae - Crasna 3. Flondor Miron - Baia de Fier 4. Cocină Victor - Pocruia/ Tismana 5. Cocină Petre - Pocruia/ Tismana 6. Sarcină Gh. - Pocruia/ Tismana 7. Corcoveanu Ion - Văgiuleşti 8. Pârjol Gh. - Mătăsari 9. Tilincă Gh. -Dănciuleşti 10. Mărăcine Nicolae - Vladimir 11. Meche Dumitru - Bălceşti 12. Meche Nicolae - Bălceşti 13. Dăescu Haralambie - Câlnic 14. Ologu Marin - Câlnic 15. Mitroi Dionisie - Câlnic 16. Dinescu Iancu - Drăguţeşti 17. Dinescu Gh. - Drăguţeşti 18. Cojocaru D-tru - Jupâneşti 19. StancuIon - Jupâneşti 20. Feroiu Nicolae - Leleşti 21. Bertea Nicolae - Mătăsari 22. Cocolea Nicolae - Runcu 23. Ghiţă Ion - Stoina 24. Corcoveanu Ion – Văgiuleşti

VII. PICTURĂ NAIVĂ

1. Găină Alexandru - Crasna 2. Băteanu Roxana - Tismana/ Vâlcele 3. Trăznea Alexandru - Turceni 4. Andronie Aurel – Jupâneşti

VIII. SCULPTURĂ CRUCI/CRUCERI 

1. Găină Alexandru - Crasna 2. Roşoga Cornelia - Turburea 3. Mirea Eugen - Turburea 4. Gurică Aurel - Bălceşti 5. Cruceru Nelă - Căpreni 6. Stanciu Gh. - Stăneşti 7. Dinu Gh. - Stoina 

IX. FIERĂRIE 

1. Popescu Gh. - Săcelu 2. Balozau Ion - Crasna 3. Birău Gh. - Văgiuleşti 4. Rădoi Vasile - Negomir 5. Popescu Ion Cătălin - Hurezani 6. Duţan marin - Jupâneşti 7. Feraru Nicolae - Băleşti 8. Marin Victor - Curpeni 9. Braitoru Gh. - Bălceşti 10. Mihu C-tin - Plopşoru 11. Rădoi Dumitru - Slivileşti 12. Romanescu Ion - Stăneşti 13. Birău Gh. – Văgiuleşti 

X. ROTĂRIE 

1. Rotam Nicolae - Crasna 2. Gionea Nicolae - Bolboşi 3. Dăescu Haralambie - Câlnic 4. Ologu Marin - Câlnic 5. Mitroi Dionisie – Câlnic 

XI. DULGHERIE

1. Rotam Nicolae - Crasna 2. Pârjol Gh. - Mătăsari 3. Bertea Nicolae - Mătăsari 4. Scafoş Nicolae – Mătăsari

XII. CUSĂTURI

1. Cimpoieru Milica - Bălceşti 2. Anton Maria - Polovragi 3. Boghici Elisabeta - Cătunele 4. Uzum Ana - Slivileşti 5. Văleanu Elena - Stejari 6. Sabina Zamfir - Dănciuleşti 7. Seceleanu Viorica - Licurici 8. Ion Maria - Tg-Cărbuneşti 9. Bitan Maria - Urecheşti 10. Maria Opriţescu - Novaci 11. Preoteasa Constanţa - Turceni 12. Coiculescu Ioana - Arcani 13. Petcu Angelica - Arcani 14. Popescu Eleonora - Arcani 15. Berea Maria - Arcani 16. Telian Eugenia - Baia de Fier 17. Telian Dorina - Baia de Fier 18. Sârboiu Elisabeta - Bărbăteşti 19. Udrea Ana - Bălceşti 20. Pănoiu Maria - Bălceşti 21. Chiriac Nicoleta - Bălceşti 22. Luţă Aurica - Bălceşti 23. Bocşem Maria - Bălceşti 24. Bocşem Viorica - Bălceşti 25. Piţigoi Geta - Peştişani 26. Ciulei Aurelia - Peştişani 27. Onea Elisabeta - Polovragi 28. Apostol Maria - Runcu 29. Mischie Maria Liliana - Teleşti