CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE GORJ
AGENDA CULTURALÃ 2019
(manifeståri cultural-artistice)
APROBAT
PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
COSMIN MIHAI POPESCU

IANUARIE
15 ianuarie 2019
* CENTENARUL MARII UNIRI. ZIUA CULTURII NAȚIONALE. Complex de manifeståri
cultural-artistice și științifice închinate Zilei Culturii Naționale și împlinirii a 169 ani de la nașterea
lui Eminescu. Expozitie de artå plasticå
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la sediu
Parteneri: Teatrul ,,Elvira Godeanu”, Liceul de Arte ,,C-tin Bråiloiu”,
Reprezentanța Gorj a Uniunii Scriitorilor din România
Suma estimatå: 1.500 lei
24 ianuarie 2019
* CENTENARUL MARII UNIRI. POVESTE DESPRE MICA UNIRE. Program cultural
și artistic închinat sårbåtoririi a 160 ani de la Unirea Principatelor Române
Organizeazå: Consiliul Județean Gorj, prin CJCPCT Gorj și Ansamblul Artistic
Profesionist ,,Doina Gorjului”
Partener: Teatrul ,,Elvira Godeanu” Tg-Jiu
30 ianuarie 2019
* SEMINAR METODIC: ,,Strategii și politici culturale în Gorj”. Întâlnire cu directorii de
așezåminte și responsabilii culturali din teritoriu. Prezentarea Agendei Culturale a Gorjului
pe anul 2019. Prezentarea Programului ,,Centenarul Marii Uniri în Gorj”. Lansåri de cårți și
reviste
FEBRUARIE
3 februarie 2019
* GORJUL TRADIȚIONAL. TRIFUL. SFINȚIREA VIILOR DIN DEAL. SÃRBÃTOAREA
DEALURILOR, VIILOR ȘI POMILOR
Organizeazå: Cåminele Culturale și Fundația ,,Casa Brâncuși”, la Ciuperceni,
Bålånești, Godinești, Cloșani, Peștișani
– 56 –
15-28 februarie 2019
* EXPOZITIE DE ARTÃ POPULARÃ ȘI ARTÃ PLASTICÃ
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la sediu
Suma estimatå: 1000 lei
19 februarie 2019
* CENTENARUL MARII UNIRI. ZIUA NAȚIONALÃ BRÂNCUȘI. Complex de manifeståri
închinate sårbåtoririi a 143 ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși
Organizeazå: Consiliul Județean Gorj prin instituțiile culturale județene, la Tg-
Jiu și Hobița
22 februarie 2019
* COLOCVIILE de criticå și istorie literarå ale revistei ,,Portal Måiastra”. Un secol de
literaturå gorjeneascå
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Colegiul Național ,,Ecaterina Teodoroiu” Tg-
Jiu
24 februarie 2019
* GORJUL TRADIȚIONAL. DRAGOBETELE
Organizeazå: așezåmintele culturale din teritoriu
Partener: CJCPCT Gorj
28 februarie 2019
* CJCPCT GORJ ‘51. Complex de manifeståri închinate împlinirii a 51 de ani de la înființarea
instituției. Gala Premiilor CJCPCT Gorj pe anul 2018
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la sediu
Suma estimatå: 900 lei
MARTIE
1-31 martie 2019
* FESTIVALUL DANSULUI ȘI PORTULUI POPULAR pentru tineret ,,Liviu Dafinescu”
(faza pe localitate)
Organizeazå: CJCPCT Gorj și Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina
Gorjului”, în județ
Parteneri: Școala Popularå de Artå, Inspectoratul Școlar al Județului Gorj,
Asociația Culturalå ,,Liviu Dafinescu”
4 martie 2019
* FESTIVALUL FOLCLORIC JUDEȚEAN ,,Mårțișoare folclorice”
Organizeazå: Cåminul Cultural, la Stoina
Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Popularå de Artå
Suma estimatå: 300 lei
8 martie 2019
* SALONUL INTERNAȚIONAL DE PICTURÃ ,,ARTE MICI”
Organizeazå: Florin Preda Dochinoiu și Casa Municipalå de Culturå, la Motru
Partener: CJCPCT Gorj
16 martie 2019
* BRÂNCUȘI LA HOBIȚA. Spectacol de teatru (scenariul Ion Cepoi, regia Cosmin Brehuțå)
Organizeazå: Teatrul ,,Elvira Godeanu”, la Casa-muzeu de la Hobița
Partener: CJCPCT Gorj
21 martie 2019
* ZIUA OLTENIEI, ediția a II-a. EXPOZIȚIE de fotografie ,,Oltenia în imagini”
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Sala ,,Florin Isuf” Tg-Jiu
Suma estimatå: 1.500 lei
– 57 –
25 martie 2019
* TÂRGUL DE PRIMÃVARÃ. Târgul de ceramicå și semințe. Festivalul påstråvului.
Expoziție de artå popularå
Organizeazå: Primåria și Casa de Culturå, la Tismana
Partener: CJCPCT Gorj
APRILIE
1-15 aprilie 2019
* ZILELE CULTURII SCRISE. Lansåri de cårți și reviste de culturå. recitaluri poetice.
Concurs național de debut în poezie ,,Nicolae Dragoș”, ediția a II-a
Organizeazå: Primåria și Casa de Culturå a Municipiului, la Motru
Partener: CJCPCT Gorj
Suma estimatå: 500 lei
13-14 aprilie 2019
* FESTIVALUL DANSULUI ȘI PORTULUI POPULAR pentru tineret ,,Liviu Dafinescu”
(Gala Laureaților)
Organizeazå: CJCPCT Gorj și Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina
Gorjului”, la Tg-Jiu și Novaci
Parteneri: Școala Popularå de Artå, Inspectoratul Școlar al Județului Gorj,
Asociația Culturalå ,,Liviu Dafinescu”
15-30 aprilie 2019
* EXPOZIȚII DE ARTÃ PLASTICÃ
Organizeazå: CJCPCT Gorj, în județe limitrofe
Suma estimatå: 1000 lei
21 aprilie 2019
* PASTORALA FLORIILOR. Complex de manifeståri închinate sårbåtorilor pascale
Organizeazå: Primåriile și așezåmintele culturale, la Rovinari, Jupânești, Stånești,
Såulești, Bålești, Bålcești, Bårbåtești, Stejari, Crasna, Dråguțești
Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”,
Școala Popularå de Artå Tg-Jiu
23 aprilie 2019
* GORJUL TRADITIONAL. LOGODNA VINULUI CU ULCICA. Sårbåtoare comunitarå
Organizeazå: Primåria și Cåminul Cultural, la Våianu/Ciuperceni
Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Popularå de Artå și Fundația ,,Dåruie Vieții
Farmec” Tg-Jiu
MAI
5 mai 2019
* PRIMÃVARA IEI GORJENEȘTI. Paradå și concurs de costume populare gorjenești
Organizeazå: Cåminul Cultural și Biblioteca publicå, la Bårbåtești
Partener: CJCPCT Gorj
8 mai 2019
* SIMPOZION ,,ARTHUR BÃDIȚA”. Evocare, concurs local de creație literarå, recitaluri
de poezie
Organizeazå: Cåminul Cultural și Biblioteca publicå, la Polovragi
Parteneri: CJCPCT Gorj și Biblioteca Județeanå Gorj
9 mai 2019
– 58 –
* ZIUA INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI, ZIUA VICTORIEI, ZIUA EUROPEI.
Ceremonial civil, militar și religios
Organizeazå: Consiliul Județean Gorj și Consiliile locale, prin instituțiile și
așezåmintele culturale de sub autoritate, la Tg-Jiu și în județ
12 mai 2019
* FESTIVALUL FOLCLORIC ,,MARIA APOSTOL”
Organizeazå: CJCPCT Gorj, Primåria și Cåminul Cultural, la Runcu
Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Școala Popularå
de Artå
Suma estimatå: 3500 lei
* FLOAREA SALCÂMULUI. Serbare câmpeneascå
Organizeazå: Primåria, Consiliul local și Cåminul cultural, la Zoica/Vågiulești
Partener: CJCPCT Gorj
15-17 mai 2019
* FESTIVALUL DE MUZICÃ TRADIȚIONALÃ ,,Geagu Cåtåroiu”, ediția a III-a
Organizeazå: Primåria și Casa de Culturå, la Tismana
Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic ,,Doina Gorjului”, Școala
Popularå de Artå
Suma estimatå: 1500 lei
* FESTIVALUL NAȚIONAL DE FOLCLOR ȘI MEȘTEȘUGURI ,,Pe fir de baladå”
Organizeazå: Palatul Copiilor, la Tg-Jiu
Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”,
Școala Popularå de Artå
Suma estimatå: 1500 lei
19 mai 2019
* FESTIVALUL DE FOLCLOR PASTORAL ,,URCATUL OILOR LA MUNTE”
Organizeazå: Primåria, Consiliul local și Casa de culturå, la Novaci
Parteneri: CJCPCT Gorj și Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului”
20-26 mai 2019
* ZILELE TÂRGU-JIULUI. Complex demanifeståri culturale
Organizeazå: Primåria și Consiliul local, la Tg-Jiu
Parteneri: instituții culturale județene și municipale
* TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI OLTENI
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu
Suma estimatå: 2000 lei
21 mai 2019
* DINCÃ SCHILERU, SIMBOL AL GORJULUI – 100 ANI DE LA TRECEREA ÎN
NEFIINȚÃ. Simpozion, colecție muzealå
Organizeazå: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, Ansamblul artistic
profesionist ,,Doina Gorjului” și Muzeul Gorjului, și Primåria și Consiliul local, la Bâlteni
* BURSA BRÂNCUȘI. Dezvelirea bustului lui Dincå Schileru, realizat în cadrul
evenimentului
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Școala ,,Dincå și Maria Schileru” din Bâlteni
Parteneri: Primåria și Consiliul local Bâlteni
Suma estimatå: 15.000 lei
23-30 mai 2019
* EXPOZITIE DE ARTÃ PLASTICÃ
Expun: artisti plastici din Israel
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la sediu
Suma estimatå: 1.000 lei
– 59 –
23-26 mai 2019
* FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE LITERATURÃ ,,TUDOR ARGHEZI”
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu și Tg-Cårbunești
Parteneri: Consiliul Județean Gorj, Uniunea Scriitorilor din România, Biblioteca
Județeanå Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Primåria, Centrul Cultural
,,Tudor Arghezi” și Biblioteca oråșenescå Tg-Cårbunești, Liga Culturalå ,,Fiii Gorjului”
București, fundații și asociații culturale naționale și internaționale
Suma estimatå: 50000 lei
20-26 mai 2019
* ZILELE MUNICIPIULUI MOTRU. Festivalul folcloric ,,Gheorghe Feraru”
Organizeazå: Primåria, Consiliul local și Casa municipalå de culturå, la Motru
Partener: CJCPCT Gorj
30 mai-9 iunie 2019
* FESTIVALUL DE TEATRU ,,SABIN POPESCU”
Organizeazå: Primåria, Casa de Culturå, CJCPCT Gorj și Ansamblul Artistic
Progesionist ,,Doina Gorjului”, la Novaci
Suma estimatå: 1000 lei
IUNIE
31-1 iunie 2019
* FIII GORJULUI. ÎNTOARCEREA ACASÃ. IMN ÎN CÂMPIA PADEȘULUI. Întâlnirea
Fiilor Gorjului. Evocare istoricå și spectacol literar-muzical-coregrafic
Organizeazå: Consiliul Județean Gorj prin instituțiile culturale de sub autoritate,
Primåria Padeș, Liga Culturalå ,,Fiii Gorjului” București, la Padeș
6 iunie 2019
* ZIUA CIREȘULUI. Sårbåtoare comunitarå
Organizeazå: Primåria, Consiliul local și Cåminul cultural, la Turcinești
Partener: CJCPCT Gorj
9 iunie 2019
* FIII SATULUI POLOVRAGI. SÃRBÃTOAREA CÃPȘUNILOR. ZIUA ANSAMBLULUI
FOLCLORIC ,,CHEILE OLTEȚULUI”. Aniversarea a 65 ani de la înființare
Organizeazå: Primåria și Consiliul local, la Polovragi
Partener: CJCPCT Gorj
11 iunie 2019
* FESTIVALUL JUDEȚEAN DE FOLCLOR ,,TINERE TALENTE”
Organizeazå: Primåria, Casa de Culturå și Biblioteca oråșeneascå, la Rovinari
Parteneri: Școala Popularå de Artå, CJCPCT Gorj, Clubul Elevilor Rovinari
10-16 iunie 2019
* GORFEST ‘30. EUROPA DE-ACASÃ: SALON INTERNAȚIONAL DE ARTE VIZUALE
prilejuit de preluarea de cåtre România a Președinției C.E. și de împlinirea a 30 ani de la
debutul Festivalului Internațional de Arte Vizuale GORJFEST
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Sala Parlamentului României, București
Parteneri: Consiliul Județean Gorj, Primåria Tg-Jiu, Liga Culturalå ,,Fiii
Gorjului” București, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Complex Hotelier
,,Gorjul” Tg-Jiu, Primåria Motru
Suma estimatå: 50.000 lei
14-16 iunie 2019
* TABÃRA DE PICTURÃ RELIGIOASÃ ,,Luminå din luminå”
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Muzeu Crucilor Måceșu/ Tg-Cårbunești
Parteneri: Primåria și Casa de Culturå Tg-Cårbunești
– 60 –
Suma estimatå: 1500 lei
14-17 iunie 2019
* EMINESCU LA FLOREȘTI. CONCURS LITERAR ,,FREAMÃT DE CODRU”.
FESTIVAL INTERJUDEȚEAN D EROMANȚE ,,SARA PE DEAL”
Organizeazå: Primåria Țânțåreni, la Florești
Partener: CJCPCT Gorj
Suma estimatå: 1000 lei
24 iunie 2019
* DRÃGAICA. Sårbåtoare comunitarå
Organizeazå: Primåria, Consiliul local și Cåminul cultural, la Crasna
29 iunie 2019
* FESTIVALUL FOLCLORIC ,,SOFIA DRÃGHICI”
Organizeazå: Primåria și Cåminul Cultural, la Cåpreni
Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Popularå de Artå
* SÃRBÃTOAREA TEIULUI. Manifestare comunitarå
Organizeazå: Primåria și Cåminul Cultural, la Lelești
Partener: CJCPCT Gorj
* FESTIVALUL folcloric ,,Plai de cântec și de dor”
Organizeazå: Primåria și Cåminul Cultural, la Ciuperceni
Partener: CJCPCT Gorj
Suma estimatå: 500 lei
IULIE
1-15 iulie 2019
* SALON INTERNATIONAL DE ARTE VIZUALE. Itinerare Salon ,,GORJFEST ‘30″
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Ruse/ Bulgaria
Partener: Muzeul de Artå din Ruse, Bulgaria
Suma estimatå: 4.000 lei
7-17 iulie 2019
* TABÃRA DE SCULPTURÃ ÎN LEMN ,,Simboluri dacice în arta lemnului din România”,
ediția a II-a
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Polovragi
Parteneri: Primåria și Cåminul Cultural Polovragi, GAL Parâng
Suma estimatå: 10.000 lei
20 iulie 2019
* NEDEIA DE SF. ILIE
Organizeazå: Primåria și Cåminul Cultural, la Polovragi
Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”,
Școala Popularå de Artå
* SÃRBÃTOAREA SF. ILIE
Organizeazå: Cåminul Cultural, la Bålcești
Partener: CJCPCT Gorj
* FESTIVALUL folcloric ,,La stejarul din råscruce”
Organizeazå: Primåria și Cåminul Cultural, la Stejari
Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Popularå de Artå
19-21 iulie 2019
* ZILELE ORAȘULUI TURCENI. Complex de manifeståri. Parada portului popular.
Festivalul județean de folclor ,,Pe dunghița Jiului”. Târgul meșterilor populari
Organizeazå: Primåria și Casa de Culturå, la Turceni
Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Popularå de Artå
– 61 –
27 iulie 2019
* FESTIVALUL FOLCLORIC AL JILȚURILOR ,,Cântecul våilor”
Organizeazå: Primåria și Cåminul Cultural, la Dråguțești
Partener: CJCPCT Gorj
26-28 iulie 2019
* ZILELE COMUNEI BUSTUCHIN. FESTIVALUL FOLCLORIC ,,Justina Båluțeanu”
Organizeazå: Primåria și Cåminul Cultural, la Bustuchin
Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Popularå de Artå
Suma estimatå: 1000 lei
AUGUST
1 august 2019
* FESTIVALUL FOLCLORIC AL TINERETULUI
Organizeazå: Primåria și Consiliul local, CJCPCT Gorj, la Godinești
Suma estimatå: 2500 lei
5-6 august 2019
* ZILELE STAȚIUNII SÃCELU. Complex de manifeståri. Lansarea revistei de informații
culturale ,,Såcelata”
Organizeazå: Primåria și Casa de Culturå, la Såcelu
Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Popularå de Artå Tg-Jiu
9-11 august 2019
* FESTIVALUL NAȚIONAL de folk și baladå ,,Poarta Sårutului”
Organizeazå: Școala Popularå de Artå, la Tg-Jiu
Parteneri: Primåria Tg-Jiu, CJCPCT Gorj, Teatrul ,,Elvira Godeanu”,
Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, DJCCPCN Gorj
Suma estimatå: 3.600 lei
11 august 2019
* RÃSUNET ÎN POIANA LUI MIHAI. Evocare istoricå, spectacole de poezie și muzicå
Organizeazå: Consiliul Județean Gorj, Școala Popularå de Artå, Teatrul ,,Elvira
Godeanu”, CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Primåria Schela,
la Poiana lui Mihai, Schela
14-15 august 2019
* FESTIVALUL CÂNTECULUI, JOCULUI ȘI PORTULUI POPULAR GORJENESC
Organizeazå: Primåria, Casa de Culturå și CJCPCT Gorj, la Tismana
Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Școala Popularå
de Artå
Suma estimatå: 4.000 lei
15 august 2019
* GORJUL TRADITIONAL. HRAMURI DE SFÂNTA MÅRIA. Sårbåtori comunitare
Organizeazå: Consiliile locale și așezåmintele culturale, la Tismana, Turcinești,
Albeni, Cåtunele, Brånești, Slivilești, Câlnic, Bumbești-Pițic, Lelești, Bårbåtești, Bålești, Urdari,
Rovinari, Țicleni, Padeș
19-23 august 2019
* FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR ,,ACASÃ LA BRÂNCUȘI”
Organizeazå: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” și CJCPCT
Gorj, la Tg-Jiu și în județ
Parteneri: Primåria Tg-Jiu, Școala Popularå de Artå, consilii locale din județ
Suma estimatå: 3.500 lei
– 62 –
* TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI DIN ROMÂNIA
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu
Suma estimatå: 3.500 lei
19-25 august 2019
* RURAL FEST. Proiect educativ pentru copii din mediul urban în spiritul protejårii și
promovårii obiceiurilor, tradițiilor și artei populare gorjenești
Organizeazå: Primåria, Consiliul local și CJCPCT Gorj, la Polovragi
Partener: GAL ,,Parâng”
Suma estimatå: 6.000 lei
30 august 2019
* FESTIVAL zonal de muzicå låutåreascå ,,Gena Bârsan”
Organizeazå: Primåria, Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi” și CJCPCT Gorj,
la Tg-Cårbunești
Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Școala Popularå
de Artå
Suma estimatå: 3.500 lei
SEPTEMBRIE
6-8 septembrie 2019
* ATELIERUL NAȚIONAL DE POEZIE ,,Serile la Brådiceni”
Organizeazå: Biblioteca Județeanå, la Tg-Jiu și Peștișani
Parteneri: CJCPCT Gorj, Primåria Peștișani, Școala Popularå de Artå
Suma estimatå: 2000 lei
14 septembrie 2019
* ÎNÃLȚAREA SFINTEI CRUCI. CÂRSTOVUL. Sårbåtoare comunitarå
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Muzeul Crucilor de la Måceșu
Parteneri: Primåria și Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi” Tg-Cårbunești
13-15 septembrie 2019
* FESTIVALUL DE FOLCLOR PASTORAL ,,Coborâtul oilor de la munte”
Organizeazå: Primåria și Cåminul Cultural, la Baia de Fier
Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, CJCPCT Gorj
15 septembrie 2019
* FESTIVALUL LÃUTARILOR GORJENI
Organizeazå: Primåria și CJCPCT Gorj, la Bolboși
Suma estimatå: 2000 lei
27 septembrie 2019
* IN MEMORIAM ARTHUR BÃDIȚA. Manifestare literarå evocatoare
Organizeazå: Primåria și Consiliul local, la Polovragi
Parteneri: Biblioteca Județeanå, CJCPCT Gorj
OCTOMBRIE
12-13 octombrie 2019
* FESTIVALUL castanelor, produselor, meșteșugurilor și tradițiilor locale
Organizeazå: Primåria, Consiliul local și Caminul Cultural, la Polovragi
Parteneri: CJCPCT Gorj, GAL Parâng, Direcția Agricolå Gorj
15-18 octombrie 2019
* SIMPOZION: Pompiliu Marcea-istoric și critic literar
Organizeazå: Primåria, Cåminul Cultural și Fundația Culturalå ,,Pompiliu
Marcea”, la Scoarța
Parteneri: Biblioteca Județeanå Gorj, CJCPCT Gorj
– 63 –
20-23 octombrie 2019
* FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE CREAȚIE UMORISTICÃ ,,ION CÃNÃVOIU”
* SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARICATURÃ
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu și Runcu
Parteneri: Biblioteca Județeanå, Școala Popularå de Artå, Liga Culturalå ,,Fiii
Gorjului” București, Muzeul Mondial al Umorului din Gabrovo (Bulgaria), Primåria și Cåminul
Cultural Runcu, Uniunea Epigramiștilor din România, Uniunea Caricaturiștilor din România
Suma estimatå: 15.000 lei
30 octombrie 2019
* ZIUA CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ. 155 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA
CONSILIILOR JUDEȚELOR. Complex de manifeståri științifice și artistice
Organizeazå: Consiliul Județean și Primåria Tg-Jiu, prin instituțiile culturale
de sub autoritate, la Tg-Jiu
Suma estimatå: 1000 lei
NOIEMBRIE
1 noiembrie 2019
* DESCHIDEREA anului de învåțåmânt 2018-2019 al Universitåților Populare din Gorj
Organizeazå: CJCPCT Gorj și Cåminul Cultural, la Baia de Fier
4-7 noiembrie 2019
* FESTIVALUL NAȚIONAL AL CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC ,,MARIA
LÃTÃREȚU”
Organizeazå: Consiliul Județean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina
Gorjului”, CJCPCT gorj, Școala Popularå de Artå, Liga Culturalå ,,Fiii Gorjului” București
Suma estimatå: 6.000 lei
12 noiembrie 2019
* REPERE CONTEMPORANE. NICOLAE DIACONU. Evocare, concurs eseuri, lansåri
de cårți și reviste. Atelier zonal pentru bibliotecari
Organizeazå: Primåria, Centrul Cultural și Biblioteca publicå, la Țicleni
Parteneri: Biblioteca Județeanå, CJCPCT Gorj
30 noiembrie 2019
* TÂRGUL DE SFÂNTUL ANDREI. Expoziție de artå popularå localå. Spectacol folcloric
Organizeazå: Primåria și Casa de Culturå, la Tismana
Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, CJCPCT Gorj
DECEMBRIE
1 decembrie 2019
* CENTENARUL MARII UNIRI. ZIUA NAȚIONALÃ A ROMÂNIEI. Complex de
manifeståri cultural-artistice
Organizeazå: Consiliul Județean Gorj și Primåria Tg-Jiu prin instituțiile culturale
de sub autoritate, primåriile și consiliile locale, la Tg-Jiu și în județ
1-6 decembrie 2019
* TÂRGUL DE MOȘ NICOLAE
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu
Suma estimatå: 2.500 lei
6 decembrie 2019
* TÂRGUL DE MOȘ NICOLAE
Organizeazå: Primåria, Consiliul local și Cåminul Cultural, la Baia de Fier
Parteneri: GAL Parâng și CJCPCT Gorj
* TÂRGUL MEȘTEȘUGURILOR ȘI OCUPAȚIILOR tradiționale ale oltenilor de sub munte
– 64 –
Organizeazå: Primåria, Consiliul local și Cåminul Cultural, la Polovragi
Parteneri: GAL Parâng și CJCPCT Gorj
8 decembrie 2019
* FESTIVALUL folcloric ,,Nicolae Vlad”
Organizeazå: Primåria și Cåminul Cultural, la Drågotești
Parteneri: Școala Popularå de Artå, CJCPCT Gorj
10-23 decembrie 2019
* MIRACOLUL CRÃCIUNULUI. Alaiul obiceiurilor de iarnå. Festival de colinde și cântece
de Cråciun. Târgul de Cråciun
Organizeazå: Primåria, Consiliul local și Casa municipalå de culturå, la Motru
Partener: CJCPCT Gorj
14 decembrie 2019
* CORALA GORJEANÃ
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu
Partener: Liceul de Arte ,,C-tin Bråiloiu” Tg-Jiu
Suma estimatå: 4.000 lei
16-22 decembrie 2019
* ZILELE RECUNOȘTINȚEI. Expoziții, recitaluri, spectacole
Organizeazå: Consiliul Județean Gorj, Primåria Tg-Jiu, la Tg-Jiu
Parteneri: Instituții culturale județene și municipale
20-30 decembrie 2019
* AHO, AHO, COPII ȘI FRAȚI! Concerte de colinde. Colindatul satelor. Acordarea de
cadouri familiilor nevoiașe
Organizeazå: Primåriile, Cåminele Culturale și Bibliotecile publice, în județ
20 decembrie 2019
* ALAIUL OBICEIURILOR DE IARNÃ
Organizeazå: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu
Partener: Școala Popularå de Artå
Suma estimatå: 3.000 lei
21 decembrie 2019
* FESTIVALUL JUDEȚEAN DE TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNÃ ,,Cu colindul la
fiecare caså”
Organizeazå: Primåria și Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi”, la Tg-Cårbunești
Parteneri: CJCPCT Gorj, Palatul Copiilor Tg-Jiu
Suma estimatå: 700 lei
22 decembrie 2019
* ZILELE RECUNOȘTINȚEI. Complex de manifeståri culturale închinate Revoluției
Române din decembrie 1989
Organizeazå: Consiliul Județean Gorj și Primåria Tg-Jiu, prin instituțiile
culturale de sub autoritate
24 decembrie 2019
* GORJUL TRADIȚIONAL. Pițåråii
Organizeazå: Cåminul Cultural Padeș, la Padeș, Våieni, Cålugåreni, Orzești,
Motru Sec, Cloșani
*
Pe parcursul anului 2019, CJCPCT Gorj va organiza la sediu (Sala de expoziții ,,Florin
Isuf”), în țarå și în afara ei circa 20 expoziții de artå plasticå, artå popularå și fotografie artisticå
prin care se va promova imaginea culturalå a județului.
Sumå estimatå expoziții: 10.000 lei
– 65 –
BUGET PROIECTE CULTURALE CJCPCT GORJ
pe anul 2019
BUGET manifeståri culturale: 214.000 lei
BUGET EDITURÃ
(reviste, albume, monografii, studii, promovare etc.): 21.000 lei
BUGET preståri servicii
(parteneriat cu Primåria Polovragi pentru preluarea Ansamblului folcloric ,,Cheile Oltețului”
ca ansamblu al CJCPCT Gorj și al Cåminului cultural Polovragi și susținerea acestuia la
festivaluri de gen în țarå și în afara ei): 6.000 lei
BUGET TOTAL 2019: 241.000 LEI
Manager
Ion Cepoi