Anunț – privind rezultatul final al evaluării managementului exercitat în anul 2020 de către domnul Cepoi Ion la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj

  • 19 martie 2021

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului

exercitat în anul 2020 la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj

Nr. 4200/19.03.2021

Numele şi prenumele managerului

Rezultat final

(nota finală)

CEPOI ION

10 (zece)

Data afișării: 19.03.2021, ora 1010

Secretariatul comisiei:

  1. Cărbunescu Gheorghe – reprezentant al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice;

  2. Șarapatin Denisa-Loredana – reprezentant al Direcţiei buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;

  3. Băluță Alexandru – reprezentant al Direcției managementul proiectelor și relații externe;

  4. Cornoiu Daniela – reprezentant al Serviciului resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate.