Anual, CJCPCT Gorj desfășoară 4 programe culturale cu peste 100 proiecte în domeniile cultură populară și cultură scrisă/ de elită/ profesionistă. anume:

 1. Program ,,Marketing Şi management cultural”

Proiecte principale:

 1. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE ŞI OFERTĂ/ Realizarea politicilor culturale locale.
 2. AGENDA CULTURALĂ ANUALĂ A JUDETULUI GORJ/ Solicitare, selecție, compatibilizare, monitorizare, coordonare.
 3. ÎNFIINTAREA DE CENTRE CULTURALE în zone de tradiție și/ sau oportunitate culturală, care să permită atât deconcentrarea activității cât și transformarea așezămintelor respective în instituții cu responsabilități metodice și culturale zonale (cu sprijinul administrațiilor publice locale).
 4. STRATEGII ŞI POLITICI CULTURALE ÎN TERITORIU

Organizare Seminar metodic ,,Strategii și politici culturale în Gorj”, anual;

– Sprijinirea activității Universităților Populare de tradiție din Gorj și derularea de demersuri pentru înființarea altor asemenea forme de educație a adulților;

– Realizarea revistei electronice de informații culturale ,,Proverbum”;

– Conceperea și desfășurarea de evenimente culturale în parteneriat public-privat.

 1. PROGAM ,,Rădăcini” – Conservarea și promovarea culturii tradiționale a Gorjului

Proiecte principale:

 1. CONSERVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI

– Tabăra de cercetare a tradițiilor culturale ,,Constantin Brăiloiu”;

– Organizare (în parteneriat cu administrațiile publice locale, Ansamblul ,,Doina Gorjului” și Şcoala Populară de Artă) a peste 35 festivaluri și a altor manifestări folclorice devenite tradiționale la Ciuperceni, Stoina, Crușet, Runcu, Stănești, Bălcești, Dănciulești, Novaci, Bălești, Brănești, Văgiulești, Turcinești, Urdari, Rovinari, Crasna, Negomir, şânțăreni, Motru, Săulești, Drăgotești, Slivilești, Aninoasa, Peștișani, Căpreni, Polovragi, Stejari, Bustuchin, Cătune, Godinești, Bumbești-Jiu, Logrești, Tismana, Tg-Cărbunești, Bolboși, Turceni, Padeș etc.;

Organizarea de noi festivaluri (folclorice, de obiceiuri, de promovare a unor tradiții diverse): Alimpești (Dumitru Bălășoiu), Licurici (Ion Diaconescu), Rânca (Transalpina – cu participare internațională); Tg-Cărbunești (colinde și obiceiuri de iarna); păstrăv (Tismana); castan (Tismana, Runcu, Peștișani); cireș (Turcinesti); salcâm (Turcinești, Urdari, Vagiulești, Saulești); tei (Negomir, Runcu); nuc (Runcu);

Simpozion național ,,Satul românesc-sat european”, itinerant;

Editare de studii, albume și culegeri de specialitate, a publicațiilor ,,Revista Jiului de Sus” și ,,Crinul satelor” și acordarea de sprijin așezămintelor din teritoriu în editarea de reviste ocazionale, studii, monografii locale;

– Zilele Culturii Populare a Gorjului;

Completarea Arhivei clasice și electronice și a a Bibliotecii de specialitate a instituției.

 1. MEŞTERI, MEŞTEŞUGURI, OBICEIURI ŞI DATINI ÎN GORJ

– Organizarea Târgurilor: Meșteri Populari Olteni (mai), Meșteri Populari Copii (mai), Meșteri Populari din România (august, național, cu participare internaționala), Moș Nicolae (decembrie);

– Permanetizarea și/ sau instituirea unor manifestări artistice având ca fundament obiceiuri și datini gorjenești: Festivalurile de datini și obiceiuri de iarnă de la Motru și Tg-Cărbunești; Alaiul obiceiurilor de iarnă (Tg-Jiu, Novaci, Motru, Rovinari);

Completarea unor festivaluri și sărbători comunitare cu mici târguri ale meșterilor populari și de produse tradiționale: Ciuperceni, Tismana, Runcu, Baia de Fier, Novaci/ Rânca, Peștișani.

 1. ARHIVA DE FOLCLOR A GORJULUI

– colecționare, înregistrare și stocare de informații și imagini privind cultura populară a Gorjului.

 1. d) S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL GORJENESC

– Realizarea Hărții culturale a Județului Gorj: instituții și asezăminte, muzee și colecții, meșteșuguri tradiționale, creația interpretativă, tabere, evenimente, formații artistice etc.;

 1. PROGRAM ,,DUPĂ BRÂNCUŞI” – Dezvoltarea structurilor și elementelor culturii de performanță

* Proiecte principale:

 1. ARTIFEX:

– Organizarea și desfășurarea marilor evenimente culturale prevăzute în Agenda instituției:

* Festivalul internațional de literatură ,,Tudor Arghezi” ;

* Festivalul internațional al artelor vizuale GORJFEST (tabără și salon);

* Tabere internaționale de artă plastică: Peștișani; Casa Artelor Baia de Fier;

* Bursa Brâncuși (sculptură): Peștișani;

* Tabara de pictură cu subiect religios (pentru copii și tineri) ,,Lumină din lumină” și realizarea unei Colecții de gen (Casa Artelor Baia de Fier);

* Cursuri de dans popular gorjenesc (în parteneriat cu Fundația Culturală ,,Doina” din Rotterdam/ Olanda);

* Festivalul național de umor ,,Ion Cănăvoiu”;

* Salonul internațional de caricatură;

Înființarea, în parteneriat cu Fundația ,,Casa Brâncuși” Peștișani și ,,Casa Artelor” Baia de Fier, a unor Colecții de artă contemporană GORJFEST în incinta respectivelor ONG-uri;

Galeria Nemuritorilor Gorjului, esplanada centralăTg-Jiu;

Festivalul național de film documentar ,,Acasă la Brancuși”;

– Spectacolul ,,Peștera Polovragi-lăcașul sfânt al lui Zalmoxis”;

Realizarea de expozitii diverse (artă plastică, fotografică, populară), în municipiu, județ, în țară și în strainătate;

– Menținerea și sprijinirea financiară adecvată a Editurii CJCPCT Gorj (pe segmentul cercetare folclorică, istorie culturală, literatură, arte plastice, teatru);

– Menținerea și sprijinirea financiara a revistei de cultură “Portal Măiastra” (sub egida Uniunii Scriitorilor din România);

– Revitalizare Cenaclul literar ,,Columna”.

 1. PROGRAMUL ,,ACASĂ LA BRÂNCUŞI” – Promovarea națională și internațională a imaginii Gorjului prin amplificarea brand-urilor existente și crearea altora noi

* Proiecte principale:

 1. GORJUL ISTORIC ŞI PITORESC

– Realizarea de albume si pliante de promovare a turismului cultural.

Demararea demersurilor administrative, tehnice și financiare pentru realizarea proiectului ,,Drumul lui Brâncuși” pe baza viziunii cultural-artistice a conducerii CJCPCT Gorj.

 1. EUROPA DE-ACASĂ

Menținerea și amplificarea festivalurilor, saloanelor, taberelor și târgurilor internaționale organizate de CJCPCT în Gorj;

– Amplificarea participării artiștilor gorjeni la festivaluri, saloane, târguri organizate în alte țări;

Amplificarea schimburilor culturale internaționale prin contacte directe cu institutii si organisme culturale similare, precum si prin procedeul încheierii de parteneriate culturale;

– Includerea în Agenda culturală anuală a instituției și a Gorjului – precum și în orice alte pliante și albume de prezentare a ținutului – a unor informații despre potențialul turistic al județului și despre oportunitățile culturale oferite de acesta;

           – Conceperea și coodonarea programului ,,Gorjul turistic si cultural”.